องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางบ้านห้วยยาง-โคกแต้ หมู่ที่ 12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ [ 29 เม.ย. 2557 ]482
22 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทางบ้านอุดมพัฒนา-นกยูง หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ [ 19 ก.พ. 2557 ]502
23 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ [ 19 ก.พ. 2557 ]457
24 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 [ 2 ก.ย. 2556 ]468
25 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะ่เคียนกลาง หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ย. 2556 ]452
26 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 [ 2 ก.ย. 2556 ]450
27 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 [ 2 ก.ย. 2556 ]458
28 โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินเส้นทางบ้านตะเคียนกลาง-ตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 3 [ 10 พ.ค. 2556 ]426
29 โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 [ 10 พ.ค. 2556 ]444
30 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.ระเบ๊าะ ม.5 [ 29 เม.ย. 2556 ]432
31 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 [ 26 มี.ค. 2556 ]429
32 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 [ 26 มี.ค. 2556 ]441
33 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 [ 26 มี.ค. 2556 ]452
34 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนตะวันตก หมู่ที่ 2 [ 22 ก.พ. 2556 ]439
35 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเส้นทางโคกสวาย-ตาโสม หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2556 ]448
36 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 [ 22 ก.พ. 2556 ]448
37 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 [ 22 ก.พ. 2556 ]447
38 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขยอง หมู่ 4 [ 12 ก.พ. 2556 ]443
39 สอบราคาจ้างวางท่อประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 [ 12 ก.พ. 2556 ]446
40 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 [ 12 ก.พ. 2556 ]443
 
|1หน้า 2|3