องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 [7 กุมภาพันธ์ 2565] การขับเคลื่อนโครงการวางแผนการพัฒนาตำบลตะเคียนรามในอนาคต "เพื่ออะไรอะไรที่ดี ที่ตะเคียนราม" [ 9 ก.พ. 2565 ]79
2 [8 กุมภาพันธ์ 2565] เวทีการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ [ 9 ก.พ. 2565 ]91
3 [16 ธันวาคม 2564] การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล [ 20 ธ.ค. 2564 ]76