องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


[8 กุมภาพันธ์ 2565] เวทีการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ [8 กุมภาพันธ์ 2565] เวทีการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียนราม