องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


[7 กุมภาพันธ์ 2565] การขับเคลื่อนโครงการวางแผนการพัฒนาตำบลตะเคียนรามในอนาคต "เพื่ออะไรอะไรที่ดี ที่ตะเคียนราม"

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ [7 กุมภาพันธ์ 2565] การขับเคลื่อนโครงการวางแผนการพัฒนาตำบลตะเคียนรามในอนาคต "เพื่ออะไรอะไรที่ดี ที่ตะเคียนราม"
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียนราม