องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


[16 ธันวาคม 2564] การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามเอกสานแนบ    เอกสารประกอบ

[16 ธันวาคม 2564] การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียนราม