องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 
ที่นี่ตะเคียนราม #เสน่ห์ตะเคียนราม
 
บรรยากาศแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลตะเคียนราม Hilight 2565
 
เส้นทางสายดอกคูณ ตำบลตะเคียนราม
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
โครงการกำจัดผักตบชวา​และ​วัชพืช​
 
"ตะเคียนรามรามคัพ ครั้งที่ 24" ประจำปี 2561
 
"บาสโลบ" ทีมงาน อสม.ตะเคียนราม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม