องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม 331/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้

    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียนราม