วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเส้นทางบ้านใหม่สามัคคี - หนองตาด้วง หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน สายทางจากสะพานห้วยละเวยเลียบคลองไปหนองไทร บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางนาตราด - หนองตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางเลียบคลองอีสานเขียว บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางรอบหนองโซง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีดและป้ายห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อสารส้มใส แบบผง ขนาดบรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง