วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน สายทางแยกกองทุนหมู่บ้าน-หนองขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน สายทางแยกกองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายเชิด ตะเคียนเกลี้ยง ม.5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) กองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นซ์เตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง