วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านตาโสม-หนองไทร หมู่ที่ 8 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน เส้นทางภายในหมู่บ้านห้วยยาง (บ้านนาย งวน แก่นเกษ) หมู่ที่ 12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านตำหนัก ม.11 - บ้านโคกสะอาด ม.13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านตาโตว์ ม.7-บ้านระเบ๊าะ ม.5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน สายทางแยกกองทุน-ทางลาดยาง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน เส้นทางหน้าวัดระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง