วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๖๒๐ ชุด พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้ม และ คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมบัติ ตะเคียนราม-บ้านนายเขียน ตะเคียนราม) หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง