วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณห้วยกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกู้ชีพพร้อมโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานกู้ชีพพร้อมโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสนามแข่งขัน รวมถึงจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง