วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - เนินแสง (เขต ต.ปรือใหญ่) ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 - ป่าช้าโกนกระเปอร์ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตาโสม หมู่ที่ 8 - โคกทม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางเลียบคลองหนองไทรตรงข้ามฝายน้ำล้นบ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางบ้านขยอง หมู่ที่ 4 - ที่นานายถวิล ตะเคียนเกลี้ยง ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - ป่าช้าโกนกระเปอร์ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางภายในหมู่บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเรือทอง (เขต ต.โคกตาล) ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางห้วยกระโดนเลียบคลองนาตราด บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง