วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต-1669 ศรีสะเกษ จำนวน 4 เส้น พร้อมค่าแรงติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4418 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชาติ บุตะเคียน - ไปทางสามแยกศาลปู่ตา บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเส้นทางบ้านใหม่สามัคคี - หนองตาด้วง หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน สายทางจากสะพานห้วยละเวยเลียบคลองไปหนองไทร บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางนาตราด - หนองตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางเลียบคลองอีสานเขียว บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางรอบหนองโซง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง