วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางเลียบคลองอีสานเขียว บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางรอบหนองโซง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีดและป้ายห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อสารส้มใส แบบผง ขนาดบรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง