องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
E-service

ระบบจองขอใช้ห้องประชุม อบต.ตะเคียนราม ออนไลน์

ระบบยื่นแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม