องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
โครงสร้างและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม