องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
เลขที่ -  หมู่ 3
 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์ 0-4582-6072
FAX  0-4582-6072
 

              : takeinram.sao@gmail.com
Web Site :  www.takeinram.go.th