องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายในย แพงตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
โทร 090-6093458

นายสทิศ  บุตะเคียน
นายเลียน  รัตนพันธ์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
โทร 0850179232
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
โทร 0896282770
     นายสุทัด  วันคำ
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
โทร 0868700373