องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


         วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยนายในย  แพงตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์ ได้ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิสุนัขบ้าในชุมชน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563
         การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์ โดยให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน และประชาชนได้ให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จนการดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี
2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20