องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว


          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ได้จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวขึ้น ณ วัด ระเบาะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัว และเสริมสร้างประสิทธิภาพของสตรีตำบลตะเคียนราม
         การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน อรรถพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลตะเคียนรามได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง
       
2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12