องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "ตะเคียนรามคัพ" ครั้งที่ 26


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยนายในย  แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานและคณะกรรมการฯ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "ตะเคียนรามคัพ" ครั้งที่ 26 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และประชาชนตำบลตะเคียนรามอย่างดียิ่ง
2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12