องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย"


20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดย นายในย แพงตา ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชุมพิจารณาโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พิจารณาฯ
2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12