องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันอำเภอภูสิงห์


12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันอำเภอภูสิงห์ พร้อมส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันตามแนวภูเขา สืบเนื่องจากมักมีการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และทำพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบในระบบนิเวศต่อสัตว์ป่าและเกิดมลพิษทางอากาศ เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออกตามมา ซื้ออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และชีวิตของชุมชน ณ สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม มอบหมายให้ นายอวยชัย คุณวุฒิ นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมฯ

2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12