องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


พื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 27 สนับสนุนหมู่บ้านละ 50 ชุด ทั้ง 14 หมู่บ้านในสังกัดตำบลตะเคียนราม


8 มิถุนายน 2565 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ส่งมอบเสื้อกีฬา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 27 สนับสนุนหมู่บ้านละ 50 ชุด ทั้ง 14 หมู่บ้านในสังกัดตำบลตะเคียนราม

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20