องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


2 พฤษภาคม 2565 จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ร่วมเป็นประธานฯ การบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ


2 พฤษภาคม 2565 จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ร่วมเป็นประธานฯ การบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำความสันติสุขสู่ลูกหลาน ชาวบ้านตำบลตะเคียนราม และประเทศชาตินั้น  ทุกภาคส่วนอันได้แก่ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้กำกับสภ.ภูสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ศูนย์พัฒนาการเกษตรฯ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม กำนันตำบลตะเคียนราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม รพ.สต.ตะเคียนราม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พัฒนาการอำเภอภูสิงห์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม ร่วมลงนามประสานร่วมมือกัน และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20