องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน นอกพื้นที่บริการ


6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียนราม ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน นอกพื้นที่บริการ ณ ศาลากลางบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20