องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดดังนี้ ประเภทอำนวยการ 1.นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น/ต้น 1 อัตรา 2.นักบริหารการคลัง อำนวยการท้องถิ่น/ต้น 1อัตรา ประเภทวิชาการ 1.ครูผู้ดูแลเด็ก วิชาการ/ชำนาญการ 1 อัตรา ประเภททั่วไป 1.เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา 2.เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ งานบริหารบุคคล โทรศัพท์ 0 4582 6072 ในวันและเวลาราชการ
2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20