องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


นายอำเภอภูสิงห์ และคณะฯ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ตามกำหนดการนัดหมายตรวจสอบพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โครงการขุดลอกหนองตาด้วง บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5


12 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินประจำอำเภอฯ นำโดย นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ และคณะฯ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ตามกำหนดการนัดหมายตรวจสอบพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โครงการขุดลอกหนองตาด้วง บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 โครงการขุดลอกหนองตาโตว์ บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 และโครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12