องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัย ...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 214]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนร...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 227]
 
  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบต....[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 248]
 
  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 220]
 
  มอบเตียงนอนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล...[วันที่ 2020-04-24][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชุมทบทวนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 220]
 
  การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 252]
 
  สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใ...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 213]
 
  Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2563 ในสำนักงาน...[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 222]
 
  การป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 305]
 
  แจกจ่ายน้ำอุปโภคในยามขาดแคลนน้ำ[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 190]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 247]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15