องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยสามัญที่ 2/25...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 283]
 
  ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางสาวสำรวย สม...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 311]
 
  การพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 –...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 323]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัย ...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 289]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนร...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 310]
 
  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบต....[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 344]
 
  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 293]
 
  มอบเตียงนอนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล...[วันที่ 2020-04-24][ผู้อ่าน 290]
 
  ประชุมทบทวนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 289]
 
  การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 319]
 
  สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใ...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 284]
 
  Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2563 ในสำนักงาน...[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 291]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23