องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]168
12 กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]152
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระโดน ม.6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ [ 2 ก.ค. 2558 ]670
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโตว์ ม.7 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ [ 30 มิ.ย. 2558 ]393
15 กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 19 พ.ค. 2558 ]369
16 กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]363
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]298
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]248
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]27
 
|1หน้า 2