องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


สภากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาภูสิงห์ ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (วาตะภัย)


11 มิถุนายน 2564 สภากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาภูสิงห์ ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (วาตะภัย) ตามการสำรวจเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา