องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาติภัย) จากที่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตะเคียนราม


9 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาติภัย) จากที่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตะเคียนราม