องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลง ในอาคารสำนักงาน


2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลง และสัตว์อาศัยที่ก่อความรำคาญและความเสียหายในสำนักงาน