องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประกาศการใช้ธรรมนุญตำบล ชุมชนตะเคียนราม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564


14 พฤษภาคม 2564 ประกาศการใช้ธรรมนุญตำบล ชุมชนตะเคียนราม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ณ วัดตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ