องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


บรรเทาสาธารณะภัยเนื่องจากภัยธรรมชาติ (วาตะภัย)


เมื่อวันที่ 9 พ.ค.64 ทำให้มีราษฎรได้รับความเสียหาย คอกสัตว์จำนวน 3 หลัง และฟ้าผ่าวัวเสียชีวิต 2 ตัว จึงรายงานให้ทราบเพื่อหาวิธีเยียวยาผู้ประสบความเสียหายต่อไป