องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และบ้านระเบ๊าะ


9 เมษายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และบ้านระเบ๊าะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม