องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำตำบลตะเคียนราม


18 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำตำบลตะเคียนราม