องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำตำบล คณะสตรีตำบล เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดงานวัดผู้สูงอายุ และงานวันสตรี ประจำปี 2564


17 มีนาคม 2564 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำตำบล คณะสตรีตำบล เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดงานวัดผู้สูงอายุ และงานวันสตรี ประจำปี 2564 สรุปแนวทางให้ยังไม่มีการดำเนินการจัดงานใดๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)